Verkauf
AZBDC10A4
PWM Eingang, 5A Dauer-/10A Spitze; 10-36 VDC, DC-/EC-Motoren, Hallsensoren
139,64 € 139.64000000000001 EUR
Verkauf
AZBDC25A20
PWM Eingang, 12,5A Dauer-/25A Spitzenstrom; 40-175 VDC, DC-/EC-Servomotoren
315,32 € 315.32 EUR
Verkauf
AZBDC60A8
PWM Eingang, 30A Dauer-/60A Spitzenstrom; 10-80 VDC, DC-/EC-Servomotoren
355,86 € 355.86 EUR
Verkauf
AZBDC40A8
PWM Eingang, 20A Dauer-/40A Spitzenstrom; 10-80 VDC, DC-/ECServomotoren
292,79 € 292.79 EUR
Verkauf
AZBDC20A8
PWM-Eingang, 12A Dauer-/20A Spitzenstrom; 10-80 VDC, DC-/EC-Servomotoren
229,73 € 229.73000000000002 EUR
Verkauf
AZBDC12A8
PWM Eingang, 6A Dauer-/12A Spitzenstrom; 20-80 VDC, DC-/EC-Servomotoren
175,68 € 175.68 EUR
Verkauf
AZBDC6A8
PWM Eingang, 3A Dauer-/6A Spitzenstrom; 17-80 VDC, DC-/EC-Servomotoren
166,67 € 166.67000000000002 EUR
Verkauf
AZB10A4
±10V, 5A Dauer-/10A Spitze; 10-36 VDC, DC-/EC-Motoren, Hallsensoren
134,23 € 134.23 EUR
Verkauf
AZBH25A20
±10V, 12,5A Dauer-/25A Spitze; 40-175 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Tacho
333,33 € 333.33 EUR
Verkauf
AZBE25A20
±10V, 12,5A Dauer-/25A Spitze; 40-175 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Enkoder/Tacho
337,84 € 337.84000000000003 EUR
Verkauf
AZB25A20
±10V, 12,5A Dauer-/25A Spitze; 40-175 VDC, DC-/EC-Servomotoren, Hallsensoren
315,32 € 315.32 EUR
Verkauf
AZB10A20
±10V, 6A Dauer-/10A Spitze; 40-175 VDC, DC-/EC-Motoren, Hallsensoren
230,00 € 230.0 EUR
Verkauf
AZBH60A8
±10V, 30A Dauer/60A Spitze; 10-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Tacho
364,86 € 364.86 EUR
Verkauf
AZBE60A8
±10V, 30A Dauer/60A Spitze; 10-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Enkoder/Tacho
373,87 € 373.87 EUR
Verkauf
AZBH40A8
±10V, 20A Dauer-/40A Spitze; 10-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Tacho
310,81 € 310.81 EUR
Verkauf
AZBE40A8
±10V, 20A Dauer-/40A Spitze; 10-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Enkoder/Tacho
315,32 € 315.32 EUR
Verkauf
AZBH20A8
±10V, 12A Dauer-/20A Spitze; 20-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Tacho
247,75 € 247.75 EUR
Verkauf
AZBE20A8
±10V, 12A Dauer-/20A Spitze; 20-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Enkoder/Tacho
252,25 € 252.25 EUR
Verkauf
AZBH12A8
±10V, 6A Dauer-/12A Spitze; 20-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Tacho
193,69 € 193.69 EUR
Verkauf
AZBE12A8
±10V, 6A Dauer-/12A Spitze; 20-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Enkoder/Tacho
198,20 € 198.20000000000002 EUR